ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το ΠΜΣ έχει ως πρωταρχικό στόχο την υψηλή απασχολησιμότητα των αποφοίτων και την ισχυρή διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό, έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται ένα επιτυχημένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται πλήθος άλλων σχετικών δράσεων (π.χ., επισκέψεις σε εταιρείες, συμμετοχή σε ημέρες καριέρας, ημερίδες και ομιλίες ανώτερων στελεχών, δικτύωση με σημαντικούς επαγγελματικούς φορείς, ενσωμάτωση ποσοτικών και πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού καθώς και επαγγελματικών δεξιοτήτων στο πρόγραμμα σπουδών).

EΡΕΥΝΑ ΑΠOΦΟΙΤΩΝ

Το ΠΜΣ στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών καθώς και της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, πραγματοποίησε έρευνα αποφοίτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009 έως και 2019-2020 και των τριών ειδικεύσεων του προγράμματος: Διοίκηση Logistics, Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος, και Διοίκηση Έργων & Ανάπτυξη Προϊόντων.

Σκοπός της έρευνας είναι η διακρίβωση της επαγγελματικής ενασχόλησης και ανάπτυξης των αποφοίτων, καθώς και η καταγραφή των απόψεων και των προτάσεών τους για το πρόγραμμα σπουδών και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος. Για τη διεξαγωγή της έρευνας αναπτύχθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Google Forms. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2021 και συμμετείχαν 283 απόφοιτοι.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δεικνύουν τη μεγάλη συνεισφορά του ΠΜΣ στην εύρεση εργασίας των αποφοίτων (77% με την αποφοίτηση, 16% μετά από 6 μήνες, 7% 1 έτος ή περισσότερο) καθώς και στη μετέπειτα επαγγελματική τους εξέλιξη (82% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι το ΠΜΣ συνέβαλε πολύ έως πάρα πολύ στην εξέλιξή τους), ενώ παράλληλα δείχνουν την ισχυρή σύνδεση του προγράμματος με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (90% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι το ΠΜΣ εμφανίζει μεγάλη εώς πολύ μεγάλη σύνδεση με της αγορά εργασίας).

Συμβολή στην
επαγγελματική εξέλιξη

0 %

Εύρεση εργασίας

με την αποφοίτηση
0 %
μετά από 6 μήνες
0 %
1 έτος ή περισσότερο
0 %

Σύνδεση του ΠΜΣ με
τις απαιτήσεις της
αγοράς εργασίας

0 %

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

This site is registered on wpml.org as a development site.