Διαχείριση Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Η κατεύθυνση "Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος" στοχεύει στη μεταφορά της επιστημονικής γνώσης και των κατάλληλων πρακτικών και μεθοδολογικών εργαλείων στους φοιτητές του ώστε να καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται αποτελεσματικά θέματα που άπτονται ενεργειακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω σύγχρονων ολιστικών και διεπιστημονικών μεθόδων. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχιακού δυναμικού που θα είναι σε θέση να καλύψει τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και υποστήριξης συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

   A' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 / 3


   B' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2/ 4


   Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  • ΜΑΘΗΜΑ
  • •  Διπλωματική Εργασία (DEPYPC01)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2/4


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS: 90