Βιβλιοθήκη & Ψηφιακές Συλλογές Επιστημονικών Περιοδικών

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς απευθύνεται στους καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές και αποστολή της είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας. Το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης έχει επεκταθεί για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μελών του Πανεπιστημίου, από τις 8.00 το πρωί έως τις 20.00 το βράδυ, καθημερινά, όλες τις εργάσιμες ημέρες. Στο αναγνωστήριο είναι δυνατή η πρόσβαση και των ΑΜΕΑ. Μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση  (απαιτείται η σύνδεση μέσω VPN  στο δίκτυο του Πανεπιστημίου) σε μια πλειάδα απο πηγές όπως:  

  • Ψηφιακές Συλλογές : Παρέχεται πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 7.500 περίπου επιστημονικών περιοδικών μέσω του Διαδικτύου. Η πρόσβαση σε αυτά τα περιοδικά είναι εφικτή χάρη στη συμμετοχή της βιβλιοθήκης στο Ελληνικό Δίκτυο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link.
  • Ηλεκτρονικά βιβλία: Αφορούν τις θεματικές περιοχές του Πανεπιστημίου Πειραιώς και προέρχονται από τους εκδοτικούς οίκους Cengage learning, Oxford Scholarship online, Sage, Science Direct, Taylor and Francis, Wiley Interscience και από την Heal-link.
  • Βάσεις Δεδομένων: International Trade by Commodity Statistics (ITCS), Shipping Intelligence Network, Classification Web, Computer & Applied Sciences Complete, ECONLIT, ICAP, International Financial Statistics Online Service, JSTOR, Journal Citation Reports 2008 Edition, MathScience, ΝΟΜΟΣ, και Βάσεις Δεδομένων Ανοικτής Πρόσβασης.
  • Το ψηφιακό αποθετήριο του επιστημονικού περιοδικού του Ιδρύματος ΣΠΟΥΔΑΙ που εκδίδεται από το 1950 και δημοσιεύει άρθρα στους τομείς ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (spoudai.unipi.gr/index.php/spoudai).
  • Το Ιδρυματικό Αποθετήριο Διώνη, όπου αποθηκεύονται, ευρετηριάζονται, διατηρούνται και ανακτώνται σε ψηφιακή μορφή οι μεταπτυχιακές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές των τμημάτων του ιδρύματος. Οι εργασίες είναι προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου, ανάλογα με την άδεια που έχει δοθεί από κάθε συγγραφέα. Η συλλογή εμπλουτίζεται καθημερινά (digilib.lib.unipi.gr/dspace).
  • Το ψηφιακό αποθετήριο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Ελλάδος ΚΕΤlib, με υλικό ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που παράγεται από ελληνικούς επιστημονικούς και πολιτικούς οργανισμούς και από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. (digilib.lib.unipi.gr/ket).