Σύνδεση στο Δίκτυο του Πανεπιστήμιου (VPN)

H υπηρεσία VPN (Virtual Private Network - Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο) προσφέρει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, όταν συνδέονται στο Internet μέσω εναλλακτικών παρόχων, να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες αποκλειστικά μέσω του δικτύου του ιδρύματος, όπως χρήση των συνδρομών της βιβλιοθήκης για πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και άρθρα. Με τη χρήση της υπηρεσίας VPN δημιουργείται ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και του δικτύου του ιδρύματος, απ' όπου διέρχεται όλη η δικτυακή κίνηση για τον υπολογιστή αυτό, και ο υπολογιστής του χρήστη αποκτά διεύθυνση IP που προέρχεται από το δίκτυο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία χρειάζεστε:

 • Προσωπικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω ενός εναλλακτικού παρόχου.
 • Ιδρυματικό λογαριασμό (username και password) που σας έχει παραχωρήσει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 • Το κατάλληλο λογισμικό σύνδεσης ανάλογα με τον τύπο του λειτουργικού σας συστήματος.

Οδηγίες Σύνδεσης

Βήμα 1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το λογισμικό σύνδεσης ανάλογα με τον τύπο του λειτουργικού σας συστήματος.

 • Windows x86 (32-bit): Κατεβάστε την εφαρμογή
 • Windows Vista/7/8 x64 (64-bit): Κατεβάστε την εφαρμογή
 • Windows 10: Εγκαταστήστε τον client Cisco AnyConnect από τη διεύθυνση https://unipivpn.unipi.gr. Μετά την εγκατάστασή της, εκτελέστε την και συνδεθείτε στη διεύθυνση: unipivpn.unipi.gr. Στη συνέχεια επιλέξτε το group: unipivpn-anyconnect και εισάγετε τα στοιχεία σας. 
 • Macintosh: Ρυθμίστε τον ενσωματωμένο vpn driver του MacOS με τις ακόλουθες ρυθμίσεις
  • Interface : VPN
  • VPN Type : Cisco IPSec
  • Server Address : 195.251.224.73
  • Account Name : το username σας
  • Password : το password σας
  • Authentication Settings :
  • Shared Secret και Group Name : unipivpn
 • GNU/Linux-x86Κατεβάστε την εφαρμογή
 • GNU/Linux-x86 64-bitΚατεβάστε την εφαρμογή

Βήμα 2.  Αφού έχετε εγκαταστήσει το απαραίτητο λογισμικό ακολουθήστε τις εξής οδηγίες προκειμένου να συνδεθείτε στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές τα απαραίτητα username και password για την σύνδεση είναι αυτά τα οποία έχουν δοθεί από τη Γραμματεία του τμήματος και χρησιμοποιούνται επίσης για την σύνδεση στην εφαρμογή students.unipi.gr