Εκπαιδευτικό Υλικό

Για την πρόσβαση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων που παρακολουθούν αξιοποιείται η πλατφόρμα Open eClass η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων για την υποστήριξη Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων από τον εξής σύνδεσμο: Πύλη Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open Eclass 

Βασικές Οδηγίες

Εγγραφή Χρηστών: 

Φοιτητές: Κεντρικό Μενού -> Εγγραφή Χρήστη -> Φοιτητή -> username/password που σας έχουν δοθεί από τη γραμματεία του τμήματος (students, εύδοξος κτλ).

Είσοδος στο Σύστημα 

Η πλατφόρμα έχει συνδεθεί με την Αρχή Πιστοποίησης Χρηστών του Πανεπιστημίου. Για να συνδεθείτε κάντε κλικ στο μενού «Είσοδος» (Σύνδεση με CAS) εισάγοντας τα στοιχεία πρόσβασης που σας έχουν δοθεί από τη γραμματεία του τμήματος (φοιτητές) ή Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (καθηγητές). 

Troubleshooting 

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα 

  1. Bεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία πρόσβασης είναι σωστά και ότι έχετε επιλέξει «Είσοδος»(Σύνδεση με CAS) 
  2. Eπικοινωνήστε με τη γραμματεία του τμήματος (φοιτητές) ή Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (Διδάσκοντες) σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τα στοιχεία εισόδου (username/password)