Εκπαιδευτικές Εκδρομές

ΚΕΛ Ψυττάλειας (16/04/2019)

2

Εκπαιδευτική εκδρομή στο ΚΕΛ Ψυττάλειας από την κατεύθυνση Διαχείριση Ενέργειας & Περιβάλλοντος