ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Παρακαλείσθε όπως, χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές τάξεις των μαθημάτων σας (eclass) ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και να συνδεθείτε στις αντίστοιχες τάξεις του MS Teams (παρακολούθηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθημάτων). Υπενθυμίζεται ότι το εξάμηνο ξεκινάει τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.