Διαλέξεις Μαθήματος "Ειδικά Θέματα και Πιστοποίηση στη Διοίκηση Έργων"

Οι διαλέξεις του μαθήματος « Ειδικά Θέματα και Πιστοποίηση στη Διοίκηση Έργων» θα διεξαχθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

  1. Τρίτη 27/10
  2. Πέμπτη 5/11
  3. Τρίτη 10/11
  4. Πέμπτη 19/11
  5. Τρίτη 1/12
  6. Τρίτη 8/12
  7. Τρίτη 15/12
  8. Τρίτη 12/1
  9. Πέμπτη 14/1
  10. Τρίτη 19/1