ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

Το μάθημα « Διοίκηση Συμβάσεων και Προμηθειών» θα γίνεται στην αίθουσα Α2 και το μάθημα « Ειδικά Θέματα Διοίκησης Αποθεμάτων» θα γίνεται στην αίθουσα Α1.