Ενεργοποίηση ΝΕΟΥ ιδρυματικού λογαριασμού

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 13 Μαΐου 2019 θα αρχίσει να λειτουργεί νέα υπηρεσία ιδρυματικού λογαριασμού στο Πανεπιστήμιο, μέσω της οποίας θα έχετε πρόσβαση μέσω Single Sign On στην υπηρεσία students.unipi.gr, πλέον των ήδη υφιστάμενων (Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, eclass, Office 365 κλπ).

Η νέα υπηρεσία παρέχει αυξημένη ασφάλεια και σας δίνει πλέον τη δυνατότητα της ενημέρωσης των στοιχείων επικοινωνίας σας καθώς και τη δυνατότητα ανάκτησης του κωδικού ασφαλείας σας (password) μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χωρίς να απαιτείται επικοινωνία με τη γραμματεία.

Για την ενεργοποίηση του νέου ιδρυματικού λογαριασμού είναι αναγκαία η επαναπιστοποίηση όλων των χρηστών (διδασκόντων, προσωπικού και φοιτητών) στο σύστημα στη διεύθυνση:

https://uregister.unipi.gr

Εάν είστε φοιτητής του ιδρύματος αυτό μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:

-          Με τη χρήση του username και password που έχετε στο students.unipi.gr

-          Με το κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό email που έχετε δηλώσει στη γραμματεία

Κατά την επαναπιστοποίησή σας τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην καρτέλα σας στη Γραμματεία αντιπαραβάλλονται με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια ασυμφωνία θα πρέπει να γίνει διόρθωση των εσφαλμένων στοιχείων στην αντίστοιχη υπηρεσία (είτε με δήλωση στη Γραμματεία σας, είτε στο μητρώο ΑΜΚΑ μέσω των ΚΕΠ).  Ο έλεγχος της εγκυρότητας των στοιχείων σας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του students.unipi.gr στην ενότητα «Στοιχεία Φοιτητή», ενώ ο έλεγχος των στοιχείων του μητρώου ΑΜΚΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας amka.gunet.gr.

Μετά την εγγραφή σας στο σύστημα uregister.unipi.gr θα μπορείτε να διαχειρίζεστε τον κωδικό πρόσβασης, το email επικοινωνίας και το κινητό επικοινωνίας μέσω της υπηρεσίας

https://mypassword.unipi.gr

Η ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας ιδρυματικού λογαριασμού θα πραγματοποιηθεί την 13η Μαΐου 2019, οπότε και θα αρχίσει να ισχύει ο νέος κωδικός.

Έως τις 13 Μαίου θα συνεχίσετε να έχετε προσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με τους κωδικούς που έχετε αυτή τη στιγμή.

Επίσης, με την ενεργοποίηση των νέων κωδικών από τις 13 Μαΐου καταργείται η διαδικασία "Έκδοσης Προσωπικού Σημειώματος" από τη Γραμματεία που ισχύει σήμερα, καθώς οι κωδικοί πρόσβασης θα αλλάζουν μέσω του mypassword.unipi.gr.

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση των νέων υπηρεσιών θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.unipi.gr/unipi/idm.html

Ομάδα Ιδρυματικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το μήνυμα αυτό σας αποστέλλεται καθώς έχετε ενεργό τρέχοντα λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και έχετε δηλώσει αυτό το email επικοινωνίας στη Γραμματεία του Τμήματός σας.